MAAK KUNST MOGELIJK

Kunst verrijkt ons leven. Om nieuw werk te maken moeten kunstenaars kunnen investeren. Zij kunnen hiervoor niet terecht bij een bank, maar wel bij Fonds Kwadraat. Vindt u het ook belangrijk dat talentvolle kunstenaars nieuwe projecten realiseren en blijven groeien? En wilt u ook samen met Fonds Kwadraat investeren in kunstenaars? Doneer dan aan Fonds Kwadraat. Uw geld gaat rechtstreeks naar kunstenaars en ontwerpers, die met uw steun kunnen investeren in hun artistieke praktijk.

Download hier de brochure.

WAT BETEKENT SCHENKEN VOOR U PERSOONLIJK?

Als u Fonds Kwadraat steunt, helpt u talentvolle kunstenaars, fotografen en ontwerpers om nieuw werk te blijven maken, ondanks teruglopende subsidies en ook in moeilijkere tijden. U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van een kunstenaar en u wordt uitgenodigd voor bijzondere openingen, atelierbezoek (op verzoek) en ontmoetingen met kunstenaars. Fonds Kwadraat biedt u graag iets wat aansluit bij uw wensen.

DE GEEFWET

Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker om kunstenaars en ontwerpers via Fonds Kwadraat te steunen vanwege de Geefwet. Fonds Kwadraat is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Geefwet maakt belastingvoordeel voor giften aan culturele ANBI’s mogelijk, waarbij schenkingen met 25% verhoogd mogen worden tot een maximum van 5.000 euro per jaar. De aftrek voordelen van de Geefwet gelden voor alle belastingplichtigen (particulieren en bedrijven) en zijn van toepassing op zowel eenmalige als periodieke schenkingen. De geefwet is onlangs met een jaar verlengd en is tot en met 2018 geldig.

Voorbeelden

Onderstaand rekenoverzicht bevat de netto en bruto bijdragen per jaar aan Fonds Kwadraat per 1 januari 2012. Bij de berekening is uitgegaan van een periodieke schenking en een tarief inkomstenbelasting van 52%*.

Bijdrage van 1.500 euro
Netto kosten gift € 525 (was € 720)
Multiplier 125% x € 1.500 = € 1.875
Bij 52% belastingtarief is de aftrek € 975

Bijdrage van 5.000 euro
Netto kosten gift € 1.750 (was € 2.400)
Multiplier 125% x € 5.000 = € 6.250
Bij 52% belastingtarief is de aftrek € 3.250

Voordeel van een Periodieke Schenking
Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor de belasting. Het totaal van de giften op jaarbasis dient hoger te zijn dan 1% (drempel) en kan tot maximaal 10% (plafond) van het inkomen worden afgetrokken. Een periodieke gift is een gift waarbij voor tenminste een periode van vijf opeenvolgende jaren een gelijke uitkering wordt gedaan, vastgelegd in een periodieke akte. De gift is volledig aftrekbaar zonder aftrekdrempel of aftrekplafond.

SCHENKING BEDRIJVEN

Ook de aftrek van bedrijfsgiften is verruimd: voor ondernemingen komt de drempel van 227 euro voor giftenaftrek bij niet zakelijke giften te vervallen en is het plafond verhoogd van 10% naar 50% van de belastbare winst met een maximum van 100.000 euro.
Er geldt een multiplier van 50% van het bedrag van de giften met een maximum van 2.500 euro. Het daadwerkelijke fiscale voordeel voor een bedrijf is afhankelijk van de fiscale situatie van het bedrijf.

Bij giften met een zakelijk karakter geldt geen drempel of plafond voor de aftrekbaarheid. Dit zijn bijvoorbeeld giften die gelijk te stellen zijn met uitgaven voor reclame zoals sponsoring.

Voorbeeld
Een onderneming heeft een winst van 150.000 euro en doet een gift van 15.000 euro. In de oude situatie bedraagt de giftenaftrek 14.773 euro (15.000 – 227 euro). In de nieuwe situatie bedraagt de totale giftenaftrek 17.500 euro (over de eerste 5.000 euro geldt een giftenaftrek van 150% is 7.500 euro; samen met de resterende 10.000 euro bedraagt de totale giftenaftrek 17.50 euro).

*Bij een tarief inkomstenbelasting van 42% zijn de netto bedragen voor een gift van 1.500 euro € 712,50 en voor € 5.000 2.375 euro.  

 

CONTACTPERSOON

Wilt u schenken aan Fonds Kwadraat of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Francine Mendelaar, directeur (0647934875).

 

NB Aan de gepresenteerde rekenmodellen kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn voorbehouden bij wijziging van de belastingwetgeving.