21-02-2017

RICHTLIJN KUNSTENAARSHONORARIA ONDERTEKEND DOOR MEER DAN 25 MUSEA

Dinsdag 21 februari is bij Stroom Den Haag de ‘Richtlijn Kunstenaarshonoraria’ gepresenteerd.

 

De nieuwe richtlijn is gezamenlijk ontwikkeld door kunstenaars, musea en kunstinstellingen. Uit praktijkonderzoek dat de afgelopen twee jaar is uitgevoerd in opdracht van Beeldende Kunt Nederland is gebleken dat beeldend kunstenaars een slechte inkomenspositie hebben, en dat tweederde van de kunstenaars geen vergoedingen krijgt voor tentoonstellingen van hun werk. Met de richtlijn trekt het veld samen op om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel.

 

Meer dan 25 musea en kunstinstellingen – waaronder het Van Abbe, het Nederlands Fotomuseum, het Van Gogh, het Kröller-Muller, het Groninger, het Centraal en het Bonnefanten Museum – hebben het convenant ondertekend.

 

Volgens Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds, is deze richtlijn cruciaal omdat er een ‘gedeelde verantwoordelijkheid wordt aangegaan die van groot belang is voor de arbeidsmarktpositie van kunstenaars, dat in de eerste plaats, maar daarnaast ook voor het algemene aanzien en de waardering – letterlijk en figuurlijk – van kunst en kunstenaars in onze samenleving. En dat is in ons aller belang.’

 

Kijk op www.kunstenaarshonorarium.nl voor meer informatie en bereken het honorarium per kunstenaar per tentoonstelling met de calculator.