MONDRIAAN FONDS

SAMENWERKING MET HET MONDRIAAN FONDS

Het Mondriaan Fonds heeft binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht speciaal bestemd voor beeldend kunstenaars. Professionele beeldend kunstenaars kunnen een rentevrije lening aanvragen voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals voor de presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland, een onderzoek, een werkperiode,  een publicatie, de aanschaf van  apparatuur of voor een website voor presentatie en archief.

Ook kleine kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven kunnen een aanvraag indienen.

Heb je de afgelopen twaalf maanden een bijdrage van het Mondriaan Fonds ontvangen en wil je aanvullende financiering? Dan kom je zonder extra toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat in aanmerking voor een rentevrije lening.

Je kunt de aanvraag volledig digitaal indienen. Ga daarvoor naar Lening Aanvragen

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Francine Mendelaar van Fonds Kwadraat.

Kijk ook op www.mondriaanfonds.nl

Collaboration with Mondriaan Fund ENG

 

 

 

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE

Voor ontwerpers

Fonds Kwadraat is in 2014 een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als een voorstel van een ontwerper positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds en er is aanvullende financiering nodig (omdat een deel van het voorstel niet subsidiabel is of omdat extra geld nodig is), dan kan een rentevrije lening worden verstrekt zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat. Ontwerpers van wie het voorstel positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds, maar die door gebrek aan middelen bij het fonds geen subsidie ontvangen kunnen ook zonder toetsing een rentevrije lening van Fonds Kwadraat ontvangen.

Maar: ook ontwerpers die geen subsidie bij het Stimuleringsfonds hebben aangevraagd of niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat aanvragen.

www.stimuleringsfonds.nl 

Creative Industry Fund ENG

 

CBK ROTTERDAM

VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS EN KUNSTENAARSINITIATIEVEN

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht: het CBK Fonds Kwadraat. Dit fonds op naam  bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. cbkrotterdam.nl

De maximale lening uit dit fonds op naam is 6.000 euro.  Aanvragen kan vijf keer per jaar. De deadlines en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website. Geef in je aanvraag aan of je als Rotterdamse kunstenaar staat ingeschreven bij het CBK Rotterdam.

Kunstenaars die de afgelopen drie jaar een O&O subsidie van het CBK hebben ontvangen, kunnen zonder extra toetsing een rentevrije lening afsluiten zolang  het project binnen de doelstelling van het CBK Fonds Kwadraat valt.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op. Je kunt bellen (020 6255112) of mailen: info@fondskwadraat.nl

CBK Rotterdam ENG

 

FONDS P.T.

In december 2016 werd binnen Fonds Kwadraat een nieuw fonds op naam ingericht, speciaal voor schilders en beeldhouwers. Het Fonds P.T. – ten bedrage van 25.000 euro – is afkomstig uit een legaat van de schilder en beeldhouwer Paul Tempelman.

Paul Tempelman (1957 – 2012) woonde en werkte in Zuid-Frankrijk.

FOTOFONDS FBHW

De Stichting Fotobeheer Hannes Wallrafen, Flip Bool en DuPho hebben onder de naam Fotofonds FBHW een fonds binnen Fonds Kwadraat ingericht voor het verstrekken van rentevrije leningen aan fotografen en videokunstenaars. Het Fotofonds FBHW bestaat nu uit 22.000 euro. Fotografen kunnen een aanvraag indienen voor apparatuur, publicaties, tentoonstellingen en presentaties.

Het Fotofonds FBHW spitst zich toe op sociaal relevante projecten waarin lens-based media een centrale rol spelen. De aanvragen worden net als andere aanvragen getoetst door de adviescommissie van Fonds Kwadraat. Het is niet nodig om bij de aanvraag aan te geven dat je in aanmerking wilt komen voor een rentevrije lening uit het Fonds FBHW.

Photofund ENG

BANKGIRO LOTERIJ FONDS

LENING VOOR GEËNGAGEERDE KUNSTENAARS EN ONTWERPERS

Het BankGiro Loterij Fonds heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de financiering van projecten gericht op maatschappelijke verandering en vernieuwing. Het kan gaan om een sociaal project in een buurt of stad,  een innovatie gericht op duurzaamheid, een stap naar de oplossing van een maatschappelijk vraagstuk enzovoort. De criteria van Fonds Kwadraat (professionaliteit, artistieke kwaliteit en haalbaarheid) gelden ook voor deze aanvragen.

www.bankgiroloterijfonds.nl

 

 

NEW MATERIAL AWARD

De New Material Award is een twee jaarlijkse stimuleringsprijs die georganiseerd wordt door Stichting DOEN, Het Nieuwe Instituut en Fonds Kwadraat. De prijs daagt kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen.

In 2018 wordt de zevende editie georganiseerd. Aanmelden kan tot 27 april 2018. Ga voor meer informatie en het aanmeldformulier naar www.newmaterialaward.nl

Stichting DOEN

Het Nieuwe Instituut

New Material Award ENG

STICHTING KUNST EN BEDRIJF

Donateur