MONDRIAAN FONDS

SAMENWERKING MET HET MONDRIAAN FONDS

Het Mondriaan Fonds heeft binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht speciaal bestemd voor beeldend kunstenaars. Professionele kunstenaars kunnen een rentevrije lening aanvragen voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals voor de presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland, een onderzoek, een werkperiode,  een publicatie, de aanschaf van  apparatuur of voor een website voor presentatie en archief.

Ook kleine kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven kunnen een aanvraag indienen.

Als kunstenaar kun je voor een project direct een lening aanvragen bij Fonds Kwadraat. De procedure en voorwaarden zijn te vinden op www.fondskwadraat.nl/lening

Je kunt de aanvraag volledig digitaal indienen. Ga daarvoor naar Lening Aanvragen

Lening en bijdrage Mondriaan Fonds bij één loket

Bij individuele projectaanvragen vraagt het Mondriaan Fonds een eigen bijdrage van minimaal 10 procent van de door het fonds bij te dragen kosten. Als je een projectaanvraag indient bij het Mondriaan Fonds kan een rentevrije lening een goede mogelijkheid zijn om de gevraagde eigen bijdrage van 10 procent te financieren.  Als je aangeeft dat je voor de 10 procent eigen bijdrage een lening wilt afsluiten weegt dit positief mee bij de beoordeling.

Als het Mondriaan Fonds je aanvraag honoreert dan kun je contact opnemen met Francine Mendelaar van Fonds Kwadraat en een afspraak maken om de leenovereenkomst te tekenen, waarna het bedrag van de lening op je rekening wordt gestort.

Als je de afgelopen twaalf maanden  een bijdrage hebt gekregen van het Mondriaan Fonds en een (extra) bedrag wilt lenen, dan is hiervoor geen extra toetsing nodig.

De lening kan ook een uitkomst zijn om de 10 procent die je pas na afronding van je project krijgt voor te financieren. Dat geldt voor kunstenaars die een projectbijdrage van het Mondriaan Fonds hebben gekregen en bijvoorbeeld ook voor kunstenaars die een Bijdrage Praktijkverdieping Postacademische instellingen (zoals voor de Jan van Eyck Academie) hebben ontvangen.

Dien je geen projectaanvraag bij het Mondriaan Fonds in en wil je een rentevrije lening afsluiten, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen bij Fonds Kwadraat. Dit kan ook als je nog geen jaar bent afgestudeerd aan een kunstacademie.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Francine Mendelaar van Fonds Kwadraat of met Arsine Nazarian van het Mondriaan Fonds.

Kijk ook op www.mondriaanfonds.nl

Collaboration with Mondriaan Fund ENG

 

 

 

FONDS P.T.

In december 2016 werd binnen Fonds Kwadraat een nieuw fonds op naam ingericht, speciaal voor schilders en beeldhouwers. Het Fonds P.T. – ten bedrage van 20.000 euro – is afkomstig uit een legaat van de schilder en beeldhouwer Paul Tempelman.

Paul Tempelman (1957 – 2012) woonde en werkte in Zuid-Frankrijk.

FOTOFONDS FBHW

De Stichting Fotobeheer Hannes Wallrafen, Flip Bool en DuPho hebben onder de naam Fotofonds FBHW een fonds binnen Fonds Kwadraat ingericht voor het verstrekken van rentevrije leningen aan fotografen en videokunstenaars. Het Fotofonds FBHW bestaat nu uit 22.000 euro. Fotografen kunnen een aanvraag indienen voor apparatuur, publicaties, tentoonstellingen en presentaties.

Het Fotofonds FBHW spitst zich toe op sociaal relevante projecten waarin lens-based media een centrale rol spelen. De aanvragen worden net als andere aanvragen getoetst door de adviescommissie van Fonds Kwadraat. Het is niet nodig om bij de aanvraag aan te geven dat je in aanmerking wilt komen voor een rentevrije lening uit het Fonds FBHW.

Photofund ENG

CBK ROTTERDAM

VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS EN KUNSTENAARSINITIATIEVEN

In 2014 heeft het CBK Rotterdam binnen Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht: het CBK Fonds Kwadraat. Dit fonds op naam  bestaat uit 50.000 euro en is speciaal bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars die staan ingeschreven bij het CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. cbkrotterdam.nl

De maximale lening uit dit fonds op naam is 6.000 euro.  De aanvragen worden getoetst door de adviescommissie van Fonds Kwadraat, met een extra advies van het CBK Rotterdam. Aanvragen kan vijf keer per jaar. De deadlines en het aanvraagformulier zijn te vinden op deze website. Je kunt in je aanvraag aangeven of je als Rotterdamse kunstenaar staat ingeschreven bij het CBK Rotterdam.

Als een kunstenaar de afgelopen drie jaar een O&O subsidie van het CBK heeft ontvangen, hoeft een aanvraag niet meer getoetst te worden door de commissie en wordt de lening verstrekt (mits de aanvraag binnen de doelstelling van het CBK Fonds Kwadraat valt).

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op. Je kunt bellen (020 6255112) of mailen: info@fondskwadraat.nl

CBK Rotterdam ENG

 

BANKGIRO LOTERIJ FONDS

LENING VOOR DUURZAAM ONTWERP

Het BankGiro Loterij Fonds heeft een bedrag beschikbaar gesteld om uit te lenen aan vormgevers met een duurzaam project. Het kan gaan om het toepassen van (nieuw) duurzaam materiaal en/of een innovatieve techniek die de duurzaamheid vergroot. De normale criteria (professionaliteit, artistieke kwaliteit en haalbaarheid) gelden ook voor deze aanvragen. Er is een extra toets op duurzaamheid.

Vormgevers zijn zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke rol in de samenleving. Wat voegt een ontwerp toe in de huidige wereld? Hoe draagt een ontwerp bij aan het oplossen van een probleem? Er zijn diverse richtingen voor maatschappelijk verantwoorde ontwerpen, een ervan is duurzaam materiaalgebruik in verband met het milieu. Ontwerpen met aandacht voor het milieu (materiaalgebruik, energieverbruik, wat gebeurt er met het materiaal aan het einde van de levensfase, is volledige recycling of upcycling mogelijk?) is in deze tijd een noodzaak. Fonds Kwadraat onderschrijft deze trend niet alleen maar wil ontwerpers ook stimuleren om met nieuwe duurzame materialen te werken en innovatieve technieken toe te passen, zodat de ontwerpen bijdragen aan een betere samenleving.

www.bankgiroloterijfonds.nl

Loans for sustainable design ENG

 

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE

Voor ontwerpers

Fonds Kwadraat is in 2014 een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als een voorstel van een ontwerper positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds en er is aanvullende financiering nodig (omdat een deel van het voorstel niet subsidiabel is of omdat extra geld nodig is), dan kan een rentevrije lening worden verstrekt zonder toetsing door de commissie van Fonds Kwadraat. Ontwerpers van wie het voorstel positief beoordeeld is door het Stimuleringsfonds, maar die door gebrek aan middelen bij het fonds geen subsidie ontvangen kunnen ook zonder toetsing een rentevrije lening van Fonds Kwadraat ontvangen.

Maar: ook ontwerpers die geen subsidie bij het Stimuleringsfonds hebben aangevraagd of niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen een rentevrije lening bij Fonds Kwadraat aanvragen.

www.stimuleringsfonds.nl 

Creative Industry Fund ENG

 

NEW MATERIAL AWARD

De New Material Award is een twee jaarlijkse stimuleringsprijs die georganiseerd wordt door Stichting DOEN, Het Nieuwe Instituut en Fonds Kwadraat. De prijs daagt kunstenaars, vormgevers, modeontwerpers en architecten uit om nieuwe materialen en innovatieve technieken toe te passen.

In 2016 ging de New Material Award naar Olivier van Herpt voor Functional 3D Printed Ceramics. Diana Scherer won de New Material Fellow met Interwoven.

De volgende editie is in 2018.

www.newmaterialaward.nl

Stichting DOEN

Het Nieuwe Instituut

New Material Award ENG

STICHTING KUNST EN BEDRIJF

Donateur