MAAK KUNST MOGELIJK

Kunst verrijkt ons leven. Om nieuw werk te maken moeten kunstenaars kunnen investeren. Zij kunnen niet terecht bij een bank, maar wel bij Fonds Kwadraat. Vindt u het ook belangrijk dat talentvolle kunstenaars nieuwe projecten kunnen realiseren en blijven groeien? Neem Fonds Kwadraat dan op in uw testament. Uw geld gaat rechtstreeks naar individuele kunstenaars en ontwerpers, die met uw steun kunnen investeren in hun artistieke praktijk.

Fonds Kwadraat vermenigvuldigt uw bijdrage

Fonds Kwadraat is een revolving fund. Een bedrag wordt uitgeleend, komt terug en wordt weer aan een andere kunstenaar uitgeleend. Zo heeft het fonds met een leenkapitaal van 400.000 euro eind 2016 zo’n 2200 projecten gefinancierd voor een totaalbedrag van ruim 7.200.000 euro. Het geld rouleert en raakt nooit op.  Met uw bijdrage kunt u dus in de loop van de jaren tal van talentvolle kunstenaars ondersteunen.

Al meer dan vijftig jaar rentevrije leningen

Fonds Kwadraat is het kleinste en bijna oudste kunstfonds van Nederland. Het fonds werd in 1971 opgericht door kunstenaars onder de naam Materiaalfonds, met als doel beeldhouwers de mogelijkheid te bieden een rentevrije lening af te sluiten om hun gipsen beelden in kostbaar brons te laten gieten.  Al snel konden ook beeldend kunstenaars van andere disciplines, fotografen en ontwerpers rentevrije financiering aanvragen voor het maken en presenteren van nieuw werk.

Het Materiaalfonds werd Fonds Kwadraat en nu, bijna een halve eeuw later, is het fonds actueler dan ooit. De overheid trekt zich terug en subsidies nemen af. Fonds Kwadraat biedt kunstenaars de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden geld te lenen om zelf te investeren. Zo vergroten kunstenaars hun financiële onafhankelijk en kan hun artistieke praktijk groeien.

Solidariteit is een belangrijke peiler van Fonds Kwadraat.  Kunstenaars zijn goede aflossers. In de meer dan vijftig jaar dat het fonds bestaat is het kapitaal in stand gebleven.

Kwaliteit

Een kleine commissie van deskundigen toetst de aanvragen. Behalve op de haalbaarheid van een project wordt een aanvraag voor een rentevrije lening beoordeeld op kwaliteit. Zo weet u zeker dat uw geld terechtkomt bij kunstenaars, fotografen en ontwerpers die kwalitatief goed werk maken.

Download hier de brochure.

 

HOE KUNT U KUNSTENAARS STEUNEN?

Mogelijkheden voor uw nalatenschap

Fonds Kwadraat is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is daarom vrijgesteld van erfbelasting. Wanneer u Fonds Kwadraat in uw testament begunstigt, kunt u dat doen met een legaat, waarbij u vastlegt dat het fonds na uw overlijden een bepaald bedrag of een effectenportefeuille ontvangt. Hieronder twee mogelijkheden. Heeft u specifieke wensen of vragen, neem dan alstublieft contact op met Francine Mendelaar, directeur (06 47 93 48 75).

1) Aan een discipline

Fonds Kwadraat verstrekt leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers. Heeft u affiniteit met een van deze disciplines, dan kunt u dat in uw testament aangeven.

2) Een fonds dat uw naam draagt

Een bijzondere manier om lange tijd kunstenaars, fotografen en/of ontwerpers te ondersteunen is om bij testament binnen Fonds Kwadraat een ‘fonds op naam’ in te stellen. Een fonds op naam is mogelijk vanaf 20.000 euro.