MARC BIJL

Beeldend kunstenaar Marc Bijl gebruikte een rentevrije lening om een kostbaar proces te bekostigen om een aantal abstracte schilderijen tot stand te brengen. Door gruwelijke beelden uit de media te vervormen en te abstraheren, laat Bijl zien hoe media heel snel en zonder duiding beelden plaatsen en doorplaatsen tot er slechts een abstracte ruis overblijft.

Website Marc Bijl: www.studiomarcbijl.com

Deze lening is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Marc Bijl