VOOR WIE

Ben je op zoek naar financiering voor de uitvoering van een artistiek project of product? Beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers kunnen bij Fonds Kwadraat een rentevrije lening aanvragen. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk, zoals voor een expositie of presentatie in binnen- of buitenland,  een residency, een fotoboek of een kunstenaarsboek, een prototype of materiaalexperiment, of een website om je werk te presenteren en archiveren. Ook voor de aanschaf van gereedschappen en apparatuur kun je een rentevrije lening aanvragen.

Het maximale bedrag is €8.000. Eindexamenstudenten van kunst- en designacademies kunnen een lening aanvragen van maximaal €800. Een borgstelling voor het hele bedrag is dan vereist. Download hier het borgformulier en lever het in samen met de overeenkomst voor de aflossing.

Ook kleine kunstinstellingen en kunstenaarsinitiatieven  komen in aanmerking voor een rentevrije lening. Hiervoor is een apart formulier. Kijk bij Lening aanvragen

Twijfel je of je project in aanmerking komt, neem dan contact op met Fonds Kwadraat: 020 6255112 of info@fondskwadraat.nl

Short information in English: PDF

DE PROCEDURE

Hoe schrijf je een goede aanvraag pdf

Tips for applying pdf

De lening en de inkomstenbelasting pdf

Een aanvraag wordt digitaal ingediend. Kijk bij Lening aanvragen Een adviescommissie toetst de aanvragen op de volgende criteria: CV, de kwaliteit van het werk in het algemeen en de kwaliteit van het project waarvoor de lening wordt aangevraagd (artistieke kwaliteit, haalbaarheid, financiële verantwoording en distributie).

Na goedkeuring van je aanvraag teken je een overeenkomst voor de maandelijkse aflossing per automatische incasso.

Je kunt maximaal €8.000 lenen. Voor een lening van meer dan € 5.000 is een borgstelling vereist voor het bedrag boven de €5.000. Bij een lening van € 6.000 is de borgstelling dus € 1.000. Bij € 8.000 is een borgstelling van € 3.000 vereist. Eindexamenstudenten leveren een borgstelling in voor het hele bedrag van hun lening (maximaal € 800). Download hier het borgformulier.

Het borgformulier kan na toekenning samen met de overeenkomst voor geldlening ondertekend worden opgestuurd naar Fonds Kwadraat.

Een lening wordt in maximaal drie jaar in maandelijkse termijnen afgelost. Bij lagere bedragen is de aflossingstermijn korter. Bij het afsluiten van de lening betaal je eenmalig administratiekosten van 2,5% van het te lenen bedrag. Dit bedrag wordt meteen bij het aangaan van de lening verrekend.

Een voorbeeld: voor een lening van €3.500 bedragen de administratiekosten €87,50. Er wordt €3.412,50  overgemaakt. De aflossing bestaat uit 36 termijnen van €97,22 en gebeurt per automatische incasso.

Hier vind je een overzicht van de maandelijkse aflossingen.

De eerste aflossing is ongeveer 12 weken nadat het geld beschikbaar is gesteld. Sneller aflossen is altijd mogelijk.

Logo Fonds Kwadraat

(te downloaden van de website, zie downloadknop rechts boven op de homepage).

Als je een lening hebt afgesloten, plaats dan het logo van Fonds Kwadraat op de communicatie-uitingen van je project, zoals uitnodigingen, nieuwsbrieven en website. Vermeld bij een publicatie Fonds Kwadraat, met het logo of met: mede mogelijk gemaakt door (of met dank aan) Fonds Kwadraat.

 

DATA EN DEADLINES

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. De adviescommissie komt minstens vijf keer per jaar bijeen. De commissiebijeenkomst is ongeveer drie weken na de sluitingsdata voor de aanvragen.

De sluitingsdata zijn:

 • 18 maart 2018
 • 20 mei 2018
 • 16 september 2018
 • 18 november 2018

 

 

TOELICHTING AANVRAAG LENING

Application Instruction English in 7 steps

Vraag een lening aan in zeven stappen:

Stap 1: welk bedrag wil je lenen?

Stap 2: vul je persoonsgegevens in.

Stap 3: vul discipline (max. 3) en opleiding(en) in.

Stap 4: CV, toelichting werk, projectplan en begroting.

Download het Word document en plak / voeg in, zonder afbeeldingen of foto’s:

 • cv (maximaal 2 pagina’s, de afgelopen vijf jaar)
 • een korte toelichting op je werk (max. 100 woorden)
 • projectplan met motivatie (maximaal 1 A4)
 • begroting van het project met daarin de dekkingskosten

Sla het document op als Word bestand of pdf en upload het.

Stap 5: upload een pdf met maximaal 12 afbeeldingen van recent werk, met bij elke afbeelding een omschrijving (titel, jaartal, afmeting en materiaal / techniek). Maak een voorblad / eerste slide met daarop je naam en de projectnaam. Je kunt de pdf met afbeeldingen  ook via bijvoorbeeld www.wetransfer.com sturen naar info@fondskwadraat.nl. Upload dan wel minimaal één afbeelding in pdf.

Wil je meerdere films laten zien, maak dan een compilatie waarin de verschillende fragmenten los afspeelbaar zijn.

Stap 6: upload je recentste jaarrekening (samenvatting) of belastingaanslag.

Stap 7: verstuur je aanvraag. Je ontvangt binnen twee werkdagen een bevestiging. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Boeken of catalogi als documentatie zijn welkom. Stuur ze per post op (De Ruijterkade 128, 1011 AC Amsterdam) of maak een afspraak om ze langs te brengen bij Fonds Kwadraat.

Gevraagde informatie kleine instellingen beeldende kunst

 • Contactgegevens
 • Rechtsvorm en KvK nummer
 • Doelstelling / activiteiten van de organisatie
 • Initiatiefnemer / beschrijving van de organisatie
 • Project (max. 1 A4)
 • Begroting
 • Visuele documentatie (zie hierboven)
 • Kopie laatste jaarrekening

Fonds Kwadraat vraagt de initiatiefnummers en/of derden garant te staan voor de lening.


 

 

VEELGESTELDE VRAGEN - Q&A

Fonds Kwadraat heette toch eerst Materiaalfonds?
Dat klopt. Kunstenaars die het fonds nog niet kenden, dachten soms dat ze er geen lening konden aanvragen omdat hun project niet specifiek met materiaal te maken heeft. Dat is natuurlijk jammer. Omdat het fonds niet alleen materiaal financiert, maar artistieke projecten en producties in brede zin heeft het fonds in oktober 2015 een nieuwe naam gekregen: Fonds Kwadraat.

Wanneer kan ik aanvragen?
Een aanvraag indienen kan het hele jaar door. Er zijn minimaal vijf toekenningsrondes per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn te vinden op de website op deze zelfde pagina onder Data en Deadlines. De vergaderingen van de adviescommissie zijn twee a drie weken na een sluitingsdatum. Binnen een paar dagen na een commissievergadering krijg je bericht of je aanvraag gehonoreerd is.

Hoe lang duurt het voordat ik het geld van de lening krijg?
Als je aanvraag is gehonoreerd, wordt het contract voor de aflossing naar je gemaild. Zodra Fonds Kwadraat een ondertekend exemplaar en een kopie van een recent bankafschrift heeft ontvangen, en indien nodig een borgstelling, wordt het geld overgemaakt.

Hoeveel moet ik per maand aflossen?
Een lening moet altijd in maximaal drie jaar afgelost zijn. In overleg kan een aflossingsbedrag hoger zijn dan aangegeven. In dit document vind je de aflossingsbedragen per maand.

Hoe zit het met de borgstelling?
Bij een lening van meer dan 5.000 euro moet iemand anders garant staan voor het bedrag dat boven de 5.000 euro uitkomt. Bij een lening van 6.000 euro is dus een borgstelling nodig van 1.000 euro. Bij de maximale lening van 8.000 euro vraagt Fonds Kwadraat een borgstelling van 3.000 euro. Mocht je om wat voor reden dan ook niet in staat zijn je lening volledig af te lossen, dan vraagt Fonds Kwadraat degene die de borgstelling heeft getekend het bedrag te betalen. Als de lening volgens afspraak wordt afgelost, hoeft de borgsteller dus niets te betalen. Degene die het borgformulier tekent kan een familielid zijn, of een vriend of kennis. Ook een galerie of opdrachtgever kan garant staan voor je lening. Download hier het borgformulier.

Ik heb een lening en ik wil voor een nieuw project weer een lening afsluiten. Kan dat?
Als tenminste driekwart van een lening is afgelost kun je een nieuwe lening aanvragen. Als deze lening wordt toegekend en het leenbedrag is overgemaakt, los je het resterende deel van de eerdere lening af. Dit resterende bedrag kun je opnemen in de begroting van de nieuwe lening. Neem hierover van te voren contact op met Fonds Kwadraat.

Kan ik mijn lening versneld aflossen?
Ja, dat kan altijd. Zodra het geld weer op de rekening van Fonds Kwadraat staat, kan het uitgeleend worden aan een andere kunstenaar of ontwerper. Het is dus heel goed om versneld af te lossen. Na aflossing kun je een nieuwe lening afsluiten.

Kan ik een lening krijgen als ik in het buitenland woon?
De leningen zijn bedoeld voor kunstenaars met de Nederlandse nationaliteit of kunstenaars die een verblijfsvergunning hebben voor de duur van de lening. Je moet ingeschreven staan in Nederland en een Nederlands banknummer hebben. Bij twijfel vraagt Fonds Kwadraat een borgstelling.

Wat als twee kunstenaars of ontwerpers samenwerken aan één project?
Het is mogelijk om gezamenlijk een aanvraag van maximaal 8.000 euro in te dienen voor één project, waarbij een van de twee kunstenaars de contractverplichtingen op zich neemt. Ook is het mogelijk om twee afzonderlijke leningen aan te vragen voor hetzelfde project. Het maximale bedrag is dan 2 x 8.000 euro.

Aanvragen kan digitaal via deze website. Lees eerst de toelichting en ga dan naar www.fondskwadraat.nl/lening-aanvragen.

 

SAMENWERKING MET ANDERE FONDSEN

Fonds Kwadraat werkt samen met het Mondriaan Fonds, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het CBK Rotterdam, Stichting DOEN, het Bankgiro Loterij Fonds en het Fotofonds FBHW.

Kijk voor de regelingen en extra mogelijkheden bij PARTNERS