VEELGESTELDE VRAGEN

Wanneer kan ik aanvragen?
Een aanvraag indienen kan het hele jaar door. Er zijn minimaal vijf toekenningsrondes per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn te vinden op de website. De vergaderingen van de adviescommissie vinden twee weken na een sluitingsdatum plaats. Binnen een paar dagen na een commissievergadering krijg je bericht of je aanvraag gehonoreerd is.

Hoe lang duurt het voordat ik het geld van de lening krijg?
Als je aanvraag is gehonoreerd wordt het contract voor de aflossing in tweevoud per post naar je opgestuurd. Zodra Fonds Kwadraat een ondertekend exemplaar heeft ontvangen, en indien nodig een borgstelling, wordt het geld overgemaakt.

Hoe zit het met de borgstelling?
Bij een lening van meer dan 5.000 euro moet iemand anders garant staan voor het bedrag dat boven de 5.000 euro uitkomt. Bij een lening van 6.000 euro is dus een borgstelling nodig van 1.000 euro. Bij de maximale lening van 8.000 euro vraagt Fonds Kwadraat om een borgstelling van 3.000 euro. Mocht je om wat voor reden dan ook niet in staat zijn je lening volledig af te lossen, dan vraagt Fonds Kwadraat degene die de borgstelling heeft getekend om het bedrag te betalen. Als de lening volgens afspraak wordt afgelost, hoeft de borgsteller niets te betalen. Degene die het borgformulier tekent kan een familielid zijn, een vriend of kennis. Ook een galerie of opdrachtgever kan garant staan voor je lening.

Ik heb een lening en ik wil voor een nieuw project weer een lening afsluiten. Kan dat?
Zodra een lening afgelost is, kan een nieuwe lening worden aangevraagd. Als tenminste driekwart van een lening is afgelost, kun je een nieuwe lening aanvragen. Als deze lening wordt toegekend en het leenbedrag is overgemaakt, los je het resterende deel van de eerdere lening af. Het resterende bedrag kun je opnemen in de begroting van de nieuwe lening. Neem hierover van te voren contact op met Fonds Kwadraat.

Hoeveel moet ik per maand aflossen?
Een lening moet altijd in maximaal drie jaar afgelost zijn. In overleg kan een aflossingsbedrag hoger zijn dan aangegeven. In dit document vind je de aflossingsbedragen per maand.

Is het mogelijk om een lening versneld af te lossen?
Ja, dat kan. Zodra het geld weer op de rekening van Fonds Kwadraat staat, kan het uitgeleend worden aan een andere kunstenaar of ontwerper. Het is dus heel goed om versneld af te lossen. Na aflossing kun je een nieuwe lening ontvangen.

Kan ik een lening krijgen als ik in het buitenland woon?
De leningen zijn bedoeld voor kunstenaars met de Nederlandse nationaliteit of kunstenaars die een verblijfsvergunning hebben voor de duur van de lening. Je moet ingeschreven staan in Nederland en een Nederlands banknummer hebben. Bij twijfel vraagt Fonds Kwadraat een borgstelling.

Wat als twee kunstenaars of ontwerpers samenwerken aan één project?
Het is mogelijk om gezamenlijk een aanvraag van maximaal 8.000 euro in te dienen voor één project, waarbij een van de twee kunstenaars de contractverplichtingen op zich neemt. Ook is het mogelijk om twee afzonderlijke leningen aan te vragen. Het maximale bedrag is dan 2 x 8.000 euro.

Aanvragen kan digitaal. Ga naar http://www.fondskwadraat.nl/lening-aanvragen