16-12-2017

VOORFINANCIERING 10% MONDRIAAN FONDS

Als je als kunstenaar een projectsubsidie van het Mondriaan Fonds hebt ontvangen, wordt 10 procent pas betaald na inlevering van een financieel en inhoudelijk eindverslag. Wil je deze 10 procent eerder op je rekening hebben, dan kun je het bedrag bij Fonds Kwadraat rentevrij lenen.

Deze regeling geldt ook voor deelnemers van postacademische instellingen die een Bijdrage Praktijkverdieping Postacademische instellingen ontvangen. Ook zij kunnen de 10 procent die door het Mondriaan Fonds na ontvangst van een eindverslag wordt uitbetaald via een lening bij Fonds Kwadraat als voorfinanciering ontvangen.

De leningen worden verstrekt uit het Mondriaan Materiaalfonds, een fonds op naam van het Mondriaan Fonds binnen Fonds Kwadraat.

 

Wil je van deze mogelijkheid tot voorfinanciering van de 10 procent gebruik maken, neem dan contact op met Francine Mendelaar van Fonds Kwadraat: fmendelaar@fondskwadraat.nl

Info Mondriaan Fonds op Naam